BATCH RELEASE
CERTIFICATES.

batch-image

BATCH
RELEASE
CERTIFICATES.

בפעולה פשוטה, ניתן לעיין בתוצאות הבדיקות שאושרו על ידי הבטחת איכות במסגרת שחרור האצווה לשוק.

חיפוש תעודת שחרור אצווה

התעודה שחיפשת אינה קיימת במערכת

נא לוודא כי מספר האצווה הוקלד כפי שמופיע במוצר שרכשת

איפה ניתן למצוא את אצוות הייצור?

את אצוות הייצור ניתן למצוא על גבי הפאה התחתונה של האריזה או לחלופין, על גבי המדבקה.

המידע המופיע במאגר מכיל תוצאות בדיקות שפורסמו החל מיום 01/11/2021. ניתן למצוא תעודות ישנות יותר באמצעות סריקת הקוד שעל גבי המוצר ו/או פניה לשירות הלקוחות. 

איפה ניתן למצוא את אצוות הייצור?

את אצוות הייצור ניתן למצוא על גבי הפאה התחתונה
של האריזה או לחלופין, על גבי המדבקה.

המידע המופיע במאגר מכיל תוצאות בדיקות שפורסמו החל מיום 01/11/2021. ניתן למצוא תעודות ישנות יותר באמצעות סריקת הקוד שעל גבי המוצר ו/או פניה לשירות הלקוחות.