תעודת שחרור אצווה

חיפוש תעודת שחרור אצווה

בפעולה פשוטה, ניתן לעיין בתוצאות הבדיקות שאושרו על ידי הבטחת איכות במסגרת שחרור האצווה לשוק.

התעודה שחיפשת אינה קיימת במערכת

איפה ניתן למצוא את אצוות הייצור?

את אצוות הייצור ניתן למצוא על גבי המדבקה שבגב האריזה

המידע המופיע במאגר מכיל תוצאות בדיקות שפורסמו החל מיום 01/11/2021.
ניתן למצוא תעודות ישנות יותר באמצעות סריקת הקוד שעל גבי המוצר ו/או פניה לשירות הלקוחות.