קשרי משקיעים

שיח מדיקל גרופ עוסקת בריבוי, גידול, ייצור שיווק ומכירה של קנאביס רפואי, בהתאם לסטנדרטיים המחמירים ביותר. בנוסף, שיח פועלת, במישרין ובעקיפין, באמצעות חברות בנות ושיתופי פעולה, לפיתוח גנטיקות ייחודיות, מוצרים מבוססי קנאביס רפואי, טכנולוגיות חדשניות בתחום הקנאביס הרפואי ומוצרים נלווים נוספים. החברה פועלת נמרצות לסיוע למטופלי קנאביס רפואי על-ידי ביצוע של מחקרים קליניים פורצי דרך, בשיתוף גופי מחוקר מובילים, לבחינת השפעתם של מוצרי קנאביס חדשים על מגוון התוויות רפואיות. החברה פועלת בישראל ובעולם למעלה מעשור ונחשבת לחלוצה בקנה מידה עולמי בתחום הקנאביס הרפואי.

החברה נסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב תחת הסימול שיח החל מ-4 בספטמבר 2019.

אחריות תאגידית

החל משנת 2022, נכנסה שיח מדיקל גרופ לדירוג מדד מעלה ESG, בקטגוריה של חברות צמיחה. אנו גאים להיות חברת הקנאביס הרפואי הראשונה בישראל שעשתה כן.
אנו מאמינים כי מדיניות ESG נכונה וממוקדת, ערכים וכללי אתיקה ויושרה מקצועית, תורמים לאורך זמן לחיזוקה של החברה עבור מטופלינו, עובדינו, המשקיעים שלנו והקהילה, וכלל מחזיקי העניין שלנו כך שלמעשה זוהי הדרך הנכונה מבחינתנו.

מניית שיח

עדכוני משקיעים