Digital

זוג אוהבים מסתכלים אחד לשני בעיניים

על קנאביס, אהבה ורגישות

הקנאביס הרפואי מאפשר יצירת תחושות המדמות את ׳הורמון האהבה׳, ובמקרים מסוימים אף מסייע בשיפור יחסי המין. היכרות עם היתרונות של