about nitzan

כשטבע ורפואה נפגשים

לשיח מדיקל גרופ ניסיון מקצועי של למעלה מעשור במתן מזור למטופלים בקנאביס רפואי אשר הניב תובנות יקרות ערך בנוגע לצרכיהם הייחודיים של מטופלי החברה. אלו, בשילוב עם מומחיות אגרונומית והיצע רחב של זני קנאביס שפותחו בהתאם לאינדיקציות המטופלים, הביאו לפיתוח "ניצן", מותג הבית של שיח מדיקל גרופ המיוצר בהתאם לתקן GMP.

מוצרי 'ניצן' כוללים מגוון תפרחות ושמני קנאביס רפואי המכילים מינונים שונים של THC ו-CBD, כדי לתת מענה להתוויות הרפואיות והצרכים השונים של המטופלים. מוצרי 'ניצן' מיוצרים בתנאי פארמה (IMC-GMP) ועומדים בכלל הדרישות הרגולטוריות.

ניצן - מוצרי שמן

T10/C2

כמות: 10gr

רכיבים פעילים: THC 10% ,CBD 2%, CBN <1.5%.

 

T15/C3

כמות: 10gr

רכיבים פעילים: THC 15% ,CBD 3%, CBN <1.5%.

 

T20/C4

כמות: 10gr

רכיבים פעילים: THC 20% ,CBD 4%, CBN <1.5%.

 

T10/C10

כמות: 10gr

רכיבים פעילים: THC 10% ,CBD 10%, CBN <1.5%.

 

T5/C5

כמות: 10gr

רכיבים פעילים: THC 5% ,CBD 5%, CBN <1.5%.

 

T0/C24

כמות: 10gr

רכיבים פעילים: THC 0% ,CBD 24%, CBN <1.5%.

 

T1/C20

כמות: 10gr

רכיבים פעילים: THC 1% ,CBD 20%, CBN <1.5%.

 

T3/C15

כמות: 10gr

רכיבים פעילים: THC 1% ,CBD 20%, CBN <1.5%.

 

T5/C10

כמות: 10gr

רכיבים פעילים: THC 5% ,CBD 10%, CBN <1.5%.

 

 • RICH CBD
 • THC | CBD BALANCED
 • RICH THC
 • T0/C24
 • T1/C20
 • T3/C15
 • T5/C10

T0/C24

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 0% ,CBD 24%, CBN <1.5%.

T1/C20

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 1%, CBD 20% , CBN <1.5%

T3/C15

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 3%, CBD 15% , CBN <1.5%

T5/C10

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 5%, CBD 10%, CBN <1.5%

 • T10/C24
 • T1/C20
 • T3/C15
 • T5/C10

T0/C24

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 0% ,CBD 24%, CBN <1.5%.

T1/C20

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 1%, CBD 20% , CBN <1.5%

T3/C15

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 3%, CBD 15% , CBN <1.5%

T5/C10

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 5%, CBD 10%, CBN <1.5%

 • T10/C10
 • T5/C5

T10/C10

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 10%, CBD 10%, CBN <1.5%

T5/C5

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 5%, CBD 5%, CBN <1.5%

 • T10/C10
 • T5/C5

T10/C10

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 10%, CBD 10%, CBN <1.5%

T5/C5

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 5%, CBD 5%, CBN <1.5%

 • T0/C24
 • T1/C20
 • T3/C15
 • T5/C10

T0/C24

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 0% ,CBD 24%, CBN <1.5%.

T1/C20

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 1%, CBD 20% , CBN <1.5%

T3/C15

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 3%, CBD 15% , CBN <1.5%

T5/C10

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 5%, CBD 10%, CBN <1.5%

 • T10/C24
 • T1/C20
 • T3/C15
 • T5/C10

T0/C24

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 0% ,CBD 24%, CBN <1.5%.

T1/C20

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 1%, CBD 20% , CBN <1.5%

T3/C15

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 3%, CBD 15% , CBN <1.5%

T5/C10

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 5%, CBD 10%, CBN <1.5%

ניצן - מוצרי תפרחות

T0/C24

כמות: 10gr

רכיבים פעילים: THC 0% ,CBD 24%, CBN <1.5%.

 

T1/C20

כמות: 10gr

רכיבים פעילים: THC 1% ,CBD 20%, CBN <1.5%.

 

T3/C15

כמות: 10gr

רכיבים פעילים: THC 1% ,CBD 20%, CBN <1.5%.

 

T5/C10

כמות: 10gr

רכיבים פעילים: THC 5% ,CBD 10%, CBN <1.5%.

 

T10/C10

כמות: 10gr

רכיבים פעילים: THC 10% ,CBD 10%, CBN <1.5%.

 

T5/C5

כמות: 10gr

רכיבים פעילים: THC 5% ,CBD 5%, CBN <1.5%.

 

T10/C2

כמות: 10gr

רכיבים פעילים: THC 10% ,CBD 2%, CBN <1.5%.

 

T15/C3

כמות: 10gr

רכיבים פעילים: THC 15% ,CBD 3%, CBN <1.5%.

 

T20/C4

כמות: 10gr

רכיבים פעילים: THC 20% ,CBD 4%, CBN <1.5%.

 

T10/C2

כמות: 10gr

רכיבים פעילים: THC 10% ,CBD 2%, CBN <1.5%.

 

T15/C3

כמות: 10gr

רכיבים פעילים: THC 15% ,CBD 3%, CBN <1.5%.

 

T20/C4

כמות: 10gr

רכיבים פעילים: THC 20% ,CBD 4%, CBN <1.5%.

 

 • RICH THC (SATIVA)
 • RICH THC (INDICA)
 • THC | CBD BALANCED
 • RICH CBD
 • T10/C2
 • T15/C3
 • T20/C4

T10/C2

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 10%, CBD 2%, CBN <1.5%.

T15/C3

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 15%, CBD 3%, CBN <1.5%

T20/C4

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 20%, CBD 4%, CBN <1.5%

 • T10/C2
 • T15/C3
 • T20/C4

T10/C2

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 10%, CBD 2%, CBN <1.5%.

T15/C3

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 15%, CBD 3%, CBN <1.5%

T20/C4

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 20%, CBD 4%, CBN <1.5%

 • T10/C2
 • T15/C3
 • T20/C4

T10/C2

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 10%, CBD 2%, CBN <1.5%.

T15/C3

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 15%, CBD 3%, CBN <1.5%

T20/C4

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 20%, CBD 4%, CBN <1.5%

 • T10/C2
 • T15/C3
 • T20/C4

T10/C2

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 10%, CBD 2%, CBN <1.5%.

T15/C3

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 15%, CBD 3%, CBN <1.5%

T20/C4

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 20%, CBD 4%, CBN <1.5%

 • T10/C10
 • T5/C5

T10/C10

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 10%, CBD 10%, CBN <1.5%.

T5/C5

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 5%, CBD 5%, CBN <1.5%.

 • T10/C10
 • T5/C5

T10/C10

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 10%, CBD 10%, CBN <1.5%.

T5/C5

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 5%, CBD 5%, CBN <1.5%.

 • T0/C24
 • T1/C20
 • T3/C15
 • T5/C10

T0/C24

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 0%, CBD 24%, CBN <1.5%.

T1/C20

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 1%, CBD 20%, CBN <1.5%.

T3/C15

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 3%, CBD 15%, CBN <1.5%.

T5/C10

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 5%, CBD 10%, CBN <1.5%.

 • T10/C24
 • T1/C20
 • T3/C15
 • T5/C10

T10/C24

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 0%, CBD 24%, CBN <1.5%.

T1/C20

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 1%, CBD 20%, CBN <1.5%.

T3/C15

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 3%, CBD 15%, CBN <1.5%.

T5/C10

Quantity: 10gr

Active Ingredients: THC 5%, CBD 10%, CBN <1.5%.

התוויות רפואיות

על פי המדריך הקליני לקנאביס רפואי

• יצוין כי ההתוויות הרפואיות המיוחסות למוצרי החברה הינן בהתאם להמלצות ועדת המומחים של משרד הבריאות הישראלי, כפי שתוארו – בחוזר המשנה למנהל הכללי – חוברת מידע ומדריך רפואי של הקנאביס לשימוש רפואי, וללא ביצוע בדיקה עצמאית נוספת מטעם החברה;

• המידע המופיע באתר זה אינו מהווה מצג בדבר יעילות המוצר;
אחוזי החומרים הפעילים המיוחסים למוצרים לעיל הם הערכה לא מחייבת, הנתונים המדויקים מופיעים על גבי המוצר עצמו;

• המידע המופיע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואין להתייחס אליו בשום צורה שהיא כאל פרסום תרופה נרקוטית או ייעוץ רפואי, המלצה ו/או חוות דעת רפואית מקצועית;

• המידע באתר זה הינו כללי ואינו מותאם אישית לצרכיו של כל אדם. על מנת לקבל טיפול רפואי ו/או ייעוץ אישי, נא לפנות לרופא;

• לפני כל שימוש, יש לעיין בעלון המידע של המטופל;

• לקבלת מידע נוסף, ראה בחוברת המידע ומדריך רפואי לקנאביס רפואי.

נגן וידאו

Good to know

מידע חיוני למשתמש

לפרטים בנוגע להליך קבלת הרישיון לשימוש בקנאביס לצרכים רפואיים, ולתשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנושא מהיחידה לקנאביס רפואי (יק"ר) במשרד הבריאות, לחצו כאן

רשימת תפוצה

Stay
Updated

  הירשם כדי לקבל עדכונים למייל